خدمات گمرکی و ترخیص

خدمات گمرکی حمل و نقل بین المللی

خدمات گمرک و ترخیص

ترخيص و انجام تشريفات گمركي كالا در كليه گمركات كشور

برای تکمیل یک سرویس گسترده به مشتریان عزیزمان ، ما یک تیم از افراد حرفه ای را برای دیدن نیازها در تمام زمینه های کسب و کار ترخیص کالا از گمرک مبدا تا درب شرکت صاحب کالا از A-Z ایجاد کرده ایم.

مفاهیم و اصلاحات گمرکی :

در تعریف مفاهیم اصلاحات گمرکی از تعاریف ارائه شده توسط شورای همکاری گمرکی (   CCC   )  که به صورت مجموعه  برای کشورهای عضو منتشر شده است ، استفاده می شود.

اظهار کالا :

به بیانیه ای کتبی یا شفاهی که بر اساس مقررات قانون اظهار کننده،رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص کند و اطلاعات  برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه دهد ، تلقی می شود.

 

 

 

اماکن گمرکی :

 • انبارها
 • سرپوشیده
 • هانگار
 • محوطه
 • انبار کالای خطرناک
 • سردخانه
 • مخازن
 • انبار اختصاصی
 • سیلو

تفاوتی در انبار های عمومی و اختصاص وجود دارد این است که انبارهای عمومی توسط شخص حقوقی اداره شده و کالای همه صاحبان آن حقوقی و دولتی هستند . اما در مقابل ، صاحبان انبارهای خصوص می تواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد و صرفا باید کالای متعلق به خود را نگهداری می کند. این واحد زیر نظر گمرک است که به منظور نگهداری کالای گمرک نشده صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل بین المللی فعالیت دارد.

ترخیصیه:

سندی که بهموجب آن شرکت های کیری و فورواردری ( بافرابران) پس از احراز هویت ، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را بهگمرک اعلام می نماید . سند ذکر شده توسط شرکت حمل ونقل بین المللی صادر و نشاندهنده رسیدن شرکت شرکت به حق و حقوق خود است .

تضمین :

وجه نقد،ضمانتنامه بانکی و بیمه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می شود که انواع متفاوتی دارد. از جمله

 • ضمانتانامه بانکی
 • بیمه نامه معتبر
 • سپرده نقدی
 • چک و سفته و بیمه نامه جز موارد فوق نیست

حقوق ورودی:

حقوق وودی با توجه به موارد ذیل بررسی می گردد:

 1. ارزش CIF کالا     (Cargo Cost) + (Insurance)+(Freight)=CIF
 2. از ورورد قطعی اخذ می گردد
 3. حقوق گمرکی ( مجلس) + سود بازرگانی ( هیئت وزیران)+سایر وجوهی که گمرک مسئول وصول آن است.
 4. شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود

حقوق گمرکی توسط مجلس شورای اسلامی تعیین می شود که نرخی ثابت است ولی سود بازرگانی توسط هیئت وزیران تعیین می گردد که متغیر می باشد.

حمل یکسره :

ورود کالابه اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون هیچ گونه تخلیه و بارگیری و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است .

شرکت حمل و نقل بین المللی:

شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی ، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی است.

صاحب کالای تجاری :

شخصی است که نسخ اصلی اسناد ( خرید ، حمل و ترخیصیه ) بهنام وی صادر یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی شده باشد.

قلمرو گمرکی :

آن قسمت از قلمرو کشور که در آن قانون امور گمرکی اعمال شود ، گفته میشود.

کالای تجاری :

کالایی است که به تشخیص گمرک ایران به موجب فروش صادر یا وارد میگردد اعم ار اینکه به همان شکل  پس از انجام عملیات اعم از تولیدی ، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد.

رویه های گمرکی :

کالای وارد شده به قلمرو گمرکی را می توان بر اسا یکی از منظورهای ذیل اظهار کرد :

 • ورود قطعی
 • ورود موقت
 • ورود موقت برای پردازش
 • مرجوعی
 • عبور خارجی ( اعاده به خارج از کشور)
 • عبور داخلی

این رویه در مورد کالاهای صادراتی نیز صدق میکند و رویه های صادراتی نیز بر همین منوال دسته بندی خواهند شد .

 

قاچاق :

کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد .

هم چنین به کالاهایی اطلاق می شود که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از طریق مسیر غیر مجاز وارد کشورو در داخل کشور کشف گردد .

مرسولات پستی بین المللی:

کلیه اشیایی که بر طبق قوانین پستی کشور جمهوری اسلامی ایران یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول ،مبادله و توزیع گردد . مانند مرسلات پستی، نامه ، کارت پستال،مطبوعات که همگی مشمول نظارت گمرکی است.

کشور مبدا کالا :

کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه ای گمرکی ،محدودیت های مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن ، به کار گرفته می شود. قواعد مبدا بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تایید شورای همکاری گمرکی در آئین نامه اجرایی این قانون است .

هدف شرکت :

آشنایی بازگانان محترم و دست اندرکاران اجرایی شرکت های حمل و نقل بین المللی با قوانین و مقررات داخلی و بین المللی می باشد.

حمل ونقل بین المللی کالا :

عبارت است از جابجایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یککشور به نقطه ای دیگر در داخل کشوری دیگرر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن .

شرکت حمل و نقل بین المللی  یک شخصیت حقوقی است که به منظور انجام عملیات حمل ونقل شامل فعالیت های فوواردری و کریری و یا توما تشکیل می شود.

بدین وسیله شرکت حمل ونقل بین المللی نبرا به عنوان یکی از شرکت های پیشرو با سابقه ای پیشین و درخشان در زمینه خدمات حمل ونقل بین المللی و لجیستیکی در ایران به حضورتان معرفی می گردد .

 

 

 

 

 

 

تعریف بارنامه :

سندی که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می کند که نشان دهنده حمل کالای معین با وسیله حمل مورد توافق ( کشتی،قطار،کامیون،هواپیما)در مقابل کرایه حمل معینی می باشد .

انواع بارنامه های رایج در حمل و نقل :

نوع بارنامه با توجه به نوع وسیله مورد استفاده معین می شود . بدین ترتیب کالاهای مختلف ،  با وسایل گوناگون حمل خواهد شد.

 • بارنامه دریایی : حمل با کشتی  OCEAN/ Marine Bill Of Lading  
 • راه نامه )بارنامه( هوایی: حمل با هواپیما  Airway Bill
 • راه نامه )بارنامه( راه آهن:حمل با قطار Railway Bill
 • بارنامه سراسری : حمل با کامیون ،قطار،کشتی Through Bill Of Lading
 • بارنامه حمل مرکب فیاتا ( قابل معامله ) B.L

فعالیت کریری :

فعالیتی است که متصدی بلافصل جابجایی کالا از یک کشور به یک کشور دیگر به یک طریق حمب و بر اساس قراداد حمب می باشد . یکی از وظایف آن انعقاد قرارداد و صدور راه نامه می باشد .

IRO

اتحادیه حمل ونقل یا IRO  که وابسته به سازمان ملل است این کنوانسیون را طوری طراحی نموده است که ضمن حفظ نظارت های گمرکی ، تشریفات ترانزیت به حداقل ممکن کاهش یابد.

TIR

 این موافقت نامه اصل را بر اعتماد گذاشته است . بدین ترتیب کشورهایی که در سیر ترانزیت حمل ونقل کالا قرار می گیرند ، اسناد تسلیمی و  پلمپ و مهر وسائط نقلیه ی شرکت های حمل ونقل بین المللی را معتبر شناخته و بر اساس آن اجازه ترانزیت را صادر می نمایند.

error: Content is protected !!