لجستیک

لجیستیک چیست؟

حمل و نقل بین المللی

تاریخچه لجستیک

از ابتدای تمدن بشر یکی از شغل هایی که برای زندگی و رفاه او لازم بوده حمل و نقل بوده است . حمل مایحتاج زندگی ،بذر کشاورزی ، نحصولاتو … بشر برای تسهیل در کارها چرخ را اختراع نمود. و حیوانات را به منظور حمل و نقل به کار گرفت. و کم کم برحسب محیط زندگی اش حمل و نقل را به شکل های مختلف ایجاد کرد . حمل و نقل دریایی و کشتی سازی خود به شکل یک صنعت نمود پیدا کرد. در حمل زمینی از ارابه های بزرگ تر و بهتر استفاده شد. و به این وسیله تجارت بین شهرها و کشورها و سپس قاره ها رونق گرفت. و پس از اختراع و به کارگیری کشتی بادبانی و سپس اختراع نیروی بخار و به کارگیری زغال سنگ ، کشتی های بخار ساخته شد. و پس از آن راه آهن .

تعاریف لجستیک

 • از نظرسازمان فیاتا
 • از نظرشورای مدیریت لجستیک
 • از نظرآقایAPPLES از مرکز مدیریت صنعتی
 • از نظرعام در نمایشگاه های لجستیکی
سازمان فیاتا در یک اعلامیه به کلیه انجمن های تحت پوشش خود. تواما با سازمان CLECAT یا کمیته اروپایی رابط کارگزاران و عوامل حمل و نقل که در حیطه بارفرابری ،حمل و نقل ، لجستیک و خدمات گمرکی فعالیت دارد. خدمات بارفرابری و لجستیکی را به شرح زیر تعریف کرده است.

بارفرابری و لجستیک عبارت است :

 • خدمات مرتبط با حمل (به صورت تک وجهی یا چند وجهی)
 • تلفیق بار
 • نگهداری
 • جابجائي
 • بسته بندی
 • توزیع کالا
 • خدمات جنبی و مشورتی مرتبط با آن شامل امور گمرکی و مالی
 • اظهار کالا به مراجع رسمی
 • تهیه بیمه
 • انجام دریافت و پرداخت و تهیه اسناد مربوط به کالا

از نظرشورای مدیریت لجستیک

آن بخش از فرایند زنجیره عرضه SUPPLY CHAIN که برنامه ریزی ، اجرا  و کنترل موثر و کارآمد چرخش ، نگهداری کالا ، خدمات و اطلاعات مرتبط با آن را از نقطه مبدا تا نقطه مصرف به منظور تامین ضایت و احتیاجات مشتری بر عهده دارد.»

از نظرآقای J.APPLES از مرکز مدیریت صنعتی

 • حمل و نقل
 • انبارداری و نگهداری
 • جابجائی و توزیع

از نظرعام در نمایشگاه های لجستیکی

فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنتررل جریان (گردش). و نگهداری مواد ،موجودی کالای در دست فراوری و کالای ساخته شده. و اطلاعات مربوط به آن از نقطه مبدا تا نقطه مصرف به طرزی کارآمد و مقرون به صرفه در راستای تامین خواست مشتری

هدف لجستیک

در یک جمله کوتاه و ساده تامین کالا و خدماتی است. که مورد احتیاج اند. ولی صرفا به معنی حمل و نقل نیست. هرچند حمل و نقل حائز اهمیت و بخش عمده کار در عملیات لجستیکی است. ولی دامنه شمول لجستیک فراگیرتر است به عبارتی شش هدف عملیاتی را از یک سیستم لجستیک باید انتظار داشت :

 • پاسخ سریع
 • حداقل نوسانات
 • حداقل موجودی
 • تلفیق بار
 • کیفیت
 • حمایت از چرخه حیات Life cycle support

شرکت حمل و نقل بین المللی نبرا با بهره گیری از نیروی انسانی مجرب و متخصص و با بکارگیری زیر ساختهای نوین لجستیکی، سعی دارد تا بهترین و مطلوبترین خدمات را با در نظر داشتن حداقل زمان و هزینه ارائه نماید.

error: Content is protected !!